Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Przyjmujemy ponownie dywany do prania - Przesyłki kurierskie DPD na terenie Polski dostarczane są terminowo

Kategorie

Brak filtrów do wyświetlenia

Nie przegap nowości i promocji

Aktualności

Nadawaj i Odbieraj paczki jak ci pasuje

30.04.2018

Nadawaj i Odbieraj paczki jak ci pasuje
Nie czekaj na kuriera, nadawaj i odbieraj paczki kiedy chcesz.

Propan Butan 11 kg. - wymiana

Dostępność: 5 butla

Cena brutto: 49,90

Cena netto: 40,57 zł

Opis:

Wymiana butli

Charakterystyka:

Wymiana butli

tylko odbiór osobisty


Gaz płynny propan-butan użytkowany jest w Polsce w 4,8 mln gospodarstw domowych, w których zużywa się 29% globalnych dostaw gazu, w tym aż 92% dostaw gazu dla gospodarki komunalnej realizowanych jest w butlach 11-kg, natomiast 8% stanowią przydomowe zbiorniki gazu skroplonego C3-C4 (typ C). Taka popularność gazu płynnego powoduje, że podczas eksploatacji butli, instalacji gazowej i urządzeń gazowych może stać się groźnym źródłem zagrożenia wybuchowego i pożarowego. Wybuchy nie zdarzają się zbyt często, ale jeżeli już do nich dojdzie, to przeważnie powodują ofiary w ludziach i znaczne zniszczenia w mieniu, a nawet katastrofy budowlane. Na przykład w latach 2001-2005 wybuch gazu płynnego spowodował w naszym kraju 38 katastrof budowlanych, w których zginęło 10 osób, a 45 zostało rannych. Ilość zdarzeń oraz ofiar w ludziach z powodu wybuchu gazu płynnego jest 2-3 - krotne większa niż w przypadku katastrof budowlanych spowodowanych gazem sieciowym.

Charakterystyka pożarowa
Gazy płynne powstają w trakcie pozyskiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również podczas przerobu ropy. Pod nazwą gaz płynny rozumie się gazy: propan, propylen, butan i butylen oraz mieszaniny tych gazów. Najczęściej używanymi gazami są propan (C3H8) i butan (C4H10). Te czyste gazy (składniki), jak również ich mieszanka, występują przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej w postaci gazowej. Pod wpływem oddziaływania ciśnień przechodzą one w stan płynny i przybierają tylko 1/260 swej objętości w stanie gazowym (jeden litr płynnego propanu zajmuje po odparowaniu przestrzeń 260 l). Duże ilości energii można zatem transportować i magazynować w stosunkowo niewielkich zbiornikach (butlach).

W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów, Polska Norma określa trzy jego rodzaje w postaci skroplonej:


• mieszanina A - butan techniczny,
• mieszanina B - propan-butan techniczny,
• mieszanina C - propan techniczny.

W Polsce najwięcej, bo aż 83% stanowi   mieszanina   propanu-butanu (typu B), w której udział propanu zgodnie z Polską Normą może się zmieniać od 18% do 55%. Stosunkowo niewielki procent w bilansie globalnego   zużycia   stanowi   propan techniczny - 15% (typu C) i butan techniczny - 2% (typu A).


Stosowane w gospodarstwach domowych butle z gazem płynnym zawierają mieszaninę gazową, składająca się w 95% z propanu i w 5% z butanu. Obydwa te gazy są węglowodorami niskowrzącymi, parującymi pod ciśnieniem atmosferycznym dla propanu przy -42°C i dla butanu -0,5°C. Gazy płynne cechuje znaczna rozszerzalność termiczna (przy wzroście temperatury o 6°C, objętość gazu wzrasta o 1%). Z tego powodu butle z gazem płynnym napełniane są tylko do 85% swej pojemności.


Gaz płynny jest cięższy od powietrza. 1 m3 propanu waży 1,97 kg, butanu 2,59 kg, a powietrza 1,29 kg. Te ciężkie gazy opadają na dół i w zagłębieniach mogą tworzyć stężenia wybuchowe mieszaniny gazu z powietrzem. W tabeli przedstawiono podstawowe właściwości fizykochemiczne gazu propan-butan.


Zagrożenie pożarowe i wybuchowe
Pomimo wielu zalet gaz płynny ma ograniczone zastosowanie ze względu na powodowanie dużego zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

 

Gaz płynny rozlany bardzo szybko paruje. Przy niekontrolowanej emisji gazu płynnego pary będą zalegać dolne partie przestrzeni, mieszając się z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Płynny gaz tworzy palne mieszanki z powietrzem w stężeniach wyżej wymienionych. Kiedy ulatniający się gaz gromadzi się na pewnej ograniczonej przestrzeni i zostaje zapalony, może doprowadzić do eksplozji. Gdy płomienie obejmą zbiornik z gazem, może się on przegrzać i pęknąć gwałtownie, co daje w efekcie ognistą kulę (fireball), a części zbiornika zostają rozrzucone nawet na znaczne odległości. Mieszanina gazu i powietrza powstająca w wyniku przecieku lub z innych przyczyn może zostać zapalona w pewnej odległości od samego wycieku, a płomień podąża wtedy szybko w kierunku gazu.


Pary skroplonych gazów węglowodorowych rozprężając się, zwiększają swoją objętość 270 razy w porównaniu z objętością w stanie ciekłym. Ponieważ następuje to gwałtownie, wyzwalają się siły, które mogą spowodować rozerwanie zbiornika oraz gwałtowne mieszanie się par z powietrzem, w wyniku czego tworzy się chmura, która w przypadku zapalenia zamienia się w kulistą masę ognia. Gaz, który nie zdąży wyparować, ulega w czasie wybuchu rozpyleniu, a jego drobiny zapalają się w powietrzu.


Gazy palne (m.in. gaz płynny), tworząc mieszaninę z powietrzem, w zależności od wzajemnych proporcji składników spalają się z ogromną prędkością i wybuchają. Wybuch tych mieszanin jest wybuchem chemicznym, do zainicjowania którego wystarczają proste bodźce energetyczne, takie na przykład jak: iskry mechaniczne, elektryczne i elektrostatyczne, płomień lub gorąca powierzchnia o minimalnej energii zapłonu. Wybuch taki nazywa się wybuchem przestrzennym.


Gazy palne zapalają się przez:

 • samozapalenie,  czyli   osiągnięcie przez gaz temperatury samozapalenia (temperatura samozapalenia, dla cieczy palnych i gazów, jest to najniższa temperatura, do której musi być ogrzana ciecz palna lub gaz, aby wytworzona para nasycona w mieszaninie z powietrzem mogła zapalić się bez czynnika inicjującego),

 • zapłon - w ograniczonej przestrzeni mieszaniny palnej pod wpływem jakiegokolwiek źródła ciepła, którego temperatura znacznie przewyższa temperaturę samozapalenia (np. gorąca powierzchnia, wyładowanie elektryczne, iskra mechaniczna, otwarty płomień itp.).

8340
Towar
23 (23%)
butla
25 kg
Gazy techniczne
Tylko odbiór osobisty
2000000003276
  • Gazy techniczne - wymiana butli
Brak filtrów do wyświetlenia

Oststnio dodaliśmy

Emulsja barwy natury Śnieżka

Dostępność: 58 szt.

od 35,93 zł

Zapytanie ofertowe

Zapas do wałka sznurkowy 180 Fi-8 M82

Dostępność: 9 szt.

5,20 zł

Prowadnica Szuflad Rolkowa

Dostępność: 4 para

od 3,50 zł

Zapytanie ofertowe

Dziś w promocji

Brak aktywnych promocji

Witryna stworzona na platformie